אודות

רשויות הניקוז בישראל

רשות הניקוז היא תאגיד סטאטוטורי עצמאי הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957 . מטרתו היא להגן על חיי אדם ותשתיות לאומיות מפני נזקי שיטפונות. בנוסף לכך, קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל מאת השר להגנת הסביבה ומתוקף סמכויות אלו היא אחראית גם על  שמירה ופיתוח בר קיימא של ערכי טבע, תרבות, מורשת ונוף.
 

רשות ניקוז ים המלח

שטח רשות ניקוז ים המלח משתרע בין נחל צין במוצאו הסמוך למצפה רמון ועד לנחל הקדרון שבמזרח ירושלים (להוציא שטחי יהודה ושומרון עליהם, לא חל חוק הניקוז הישראלי). 

בשטחי הרשות נמנים אגני ההיקוות של הנחלים הבאים: ערבה, אמציהו, צין, אשלים, חימר, זוהר, בוקק, פרסה, יעלים, רחף, צאלים, משמר, חבר, ערוגות, ישי, דוד, דרגה קדרון ועוד.
שטחה של הרשות הוא 3,006,955 דונם, ונכללות בו 6 רשויות מוניציפליות: ירושלים,ערד, תמר, רמת נגב, ערבה תיכונה ומצפה רמון. 

 

תחומי הפעילות של רשות ניקוז ים המלח

 • ניהול, שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכות הניקוז באגן ההיקוות כולו.
 • ביצוע פעולות תחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
 • שיקום חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם - ביצור וייצוב אפיקי זרימה וגדות נחלים- ייצוב צמחיה בנחלים.
 • פעולות לשימור וטיוב קרקע ומניעת סחף משטחים חקלאיים- שיקום והסדרת מעבירי מים / גשרונים.
 • ניקוז תת קרקעי בשטחים חקלאיים להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע.
 • הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, שטחים חקלאיים ותשתיות- הקמת מתקני תפיסה למי נגר.
 • ניטור, פיקוח וטיפול בגורמי זיהום בנחלים.
 • שיקום והסדרת מקטעי נחלים ארציים / אזוריים.
 • פיתוח אתרי נוף טבע ותיירות באגני הנחלים ולאורכם לרבות: הסדרת מתקני כניסה של נחלים, פיתוח ושיקום אתרי שהייה וחנייה, שיקום והסדרת דרכי תחזוקה ושירות.
 • הכנת תוכניות פיתוח ארוכות טווח רב גוניות ותוכניות לשיקום והסדרת נחלים ומתקנים.
 • חינוך ילדים, נוער ומבוגרים לערכי טבע וסביבה בנחלים וסביבותיהם. 

 

פרויקטים שמבצעת רשות ניקוז ים המלח - אוקטובר 2013

 

פרויקטים בתחום הניקוז:

 • ניקוז תת קרקעי בישובי כיכר סדום- לצורך הכשרת שטחים חקלאיים השפלת מי תהום וסילוק מלחים מהקרקע. 
 • הסדרת נחל ערוגות- לטובת הגנה על גשר בכביש 90 מפני התחתרות נחל ערוגות. 
 • הסדרת נחל בוקק- הסדרת תוואי הנחל והקמת גשר למעבר תנועה על כביש המלונות.
 • שיקום מאגר מי שטפונות להעשרת מי תהום בנאות תמרים- טיפול במאגר מי שטפונות ממוקש שנפגע משטפון רב עוצמה.
 • שיקום דרך מעלה עקרבים- פרויקט שיקום כביש 227 שניזוק מהתחרויות עקב שטפונות, לטובת פתיחת מעלה עקרבים המוגדר כאתר מורשת.

 

פרויקטים בתחומי מחקר:

 • מחקר הידרולוגי להסרת חשד ממיקוש בישובי כיכר סדום לטובת הכשרת שטחים חקלאיים ושטחי בינוי- מחקר תוך שימוש בטכנולוגיות מידע חדישות בתחום מדידות אוויריות בלייזר.
 • חיזוי שטפונות באזור ים המלח- באמצעות מכ"מ גשם ובניית מודל גשם- נגר (בשיתוף האוניברסיטה העברית- ירושלים). 
 • מודל הידראולי נחל בוקק- בניית מודל פיזי שבאמצעותו ניתן לחקור זרימות וטכנולוגיות לצורך ביצוע הסדרת נחל בוקק (בשיתוף מכללת סמי שמעון- באר שבע).  
 • ניטור סחף בנחלי ים המלח- ניטור סחף בנחלים שטפוניים: רחף, ערוגות, קנאים וצאלים (בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב- באר שבע). 
 • מוזיאון פתוח באזור מצפה רמון (בשיתוף מכון וייצמן).

 

פרויקטים בתחומי סביבה ושיקום נחלים:

 • שיקום נחלים בתחומי הרשות: ראש נחל חווה, נחל חסד, נחל טביה, נחל קינה- שיקום ופיתוח אזורי נחלים, הסדרה והנגשת הנחלים למטיילים לרבות: ניקיון הנחלים, טיפול אקולוגי, שחזור מורפולוגי, שבילי טיול ואופניים, שילוט ובניית אלמנטים לקליטת מטיילים ועוד. 
 • שיקום בתי גידול לחים בעיינות צוקים (עין פשח'ה)- לטובת שחזור בתי גידול של מיני דגי מלחה אנדמיים שבסכנת הכחדה.
 • הכנת תכניות: תכנית אב לאגן נחל קדרון, תכנית אב לנחלי ערד, תכנית אב לנחלי ים המלח- תכניות שמטרתן היא סקירה ואיסוף מידע על אזורי התכניות, איתור ומיפוי הזדמנויות ומיזמים וכן התוויית מדיניות וסדרי עדיפויות לטיפול במרחב. 
 • שיקום אגן נחל קדרון- יישום תכנית אב לאגן הנחל, במסגרת השיקום מיושמים מספר פרויקטים שמטרתן העיקרית היא לטפל בביוב הזורם בערוץ הנחל ולשפר את איכות חיי תושביו ולהפוך את האגן למוקד תיירותי למטיילים. בין הפרויקטים: הקמת מתקני טיהור שפכים לטיפול בביוב הזורם בערוץ, ניקיון וטיפוח האגן, שיקום תשתיות ודרכים, ביצוע תכניות חינוכיות סביבתיות וקהילתיות, שיקום ופיתוח נופי של נקודות עניין, מערך שבילי טיול, מיזמים תיירותיים שונים ועוד. 
 • שיקום פתחת נחל אמציהו- פארק אקולוגי תיירותי בשפך נחל אמציהו.
 • שיקום מבואת עין בוקק: שיחזור והמחשה של אמת המים העתיקה, הבריכה העתיקה, ומיצד בוקק. 
 • השלמת דרך השלום בנחל ערבה- דרך נופית, חקלאית, בטחונית ובטיחותית שתעבור בנחל ערבה לאורך גבול ישראל ירדן, ותחבר בין מושב עידן וישובי הכיכר. הדרך תשלים ציר תיירותי מעגלי קטוע באזור צפון הערבה ותהווה המשך ל "דרך השלום". 
 • תכניות חינוכיות סביבתיות בנחלים סובבי יישוב לכלל תלמידי בתי הספר (גילאי גן- יב') ברשויות המקומיות: ערד, מצפה רמון, תמר, ובאגן נחל קדרון- מזרח ירושלים. במסגרת התכניות יוצא כל תלמיד למספר סיורים בנחלים שבתחומי יישוב מגוריו ומרוחקים ממנו, ונחשף לתכנים בנושאים שמירת ערכי טבע, תרבות ונוף, המועברים בדרכים חווייתיות. התכניות מועברות לכ- 4500 תלמידים מידיי שנה. חלק מהתכניות מתקיימות בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון וממרכז מדע ים המלח והערבה.
 • מרחבים ביוספריים להכרזה ברשויות מקומיות: ערד ומצפה רמון- הובלת תהליכי הכרזת מרחבים ביוספרים בשיתוף רשויות המקומיות ערד ומצפה רמון. הליכים ארוכי טווח שמטרתם היא חיזוק הקשר בין אדם טבע וסביבה, הליכים שמובילים לפיתוח עתידי בר קיימא של האזורים המוכרזים.