אודות רשות ניקוז ים המלח

רשות ניקוז ים המלח היא תאגיד סטאטוטורי עצמאי הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957 . מטרתו היא להגן על חיי אדם ותשתיות לאומיות מפני נזקי שיטפונות, בתחומי אגן ניקוז ים המלח. בנוסף לכך, קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל מאת השר להגנת הסביבה, ומתוקף סמכויות אלו היא אחראית גם על  שמירה ופיתוח בר קיימא של ערכי טבע, תרבות, מורשת ונוף.
גבולות הרשות

שטח אגן הניקוז של רשות ניקוז ים המלח משתרע בין נחל צין במוצאו הסמוך למצפה רמון ועד לנחל הקדרון שבמזרח ירושלים (להוציא שטחי יהודה ושומרון עליהם, לא חל חוק הניקוז הישראלי). 
בשטחי הרשות נמנים אגני ההיקוות של הנחלים הבאים: ערבה, אמציהו, צין, אשלים, חימר, זוהר, בוקק, פרסה, יעלים, רחף, צאלים, משמר, חבר, ערוגות, ישי, דוד, דרגה קדרון ועוד.

פרטי רשות ניקוז ים המלח

שטחה של הרשות הוא 3,006,955 דונם, ונכללות בו 6 רשויות מוניציפליות: ירושלים,ערד, תמר, רמת נגב, ערבה תיכונה ומצפה רמון.

מס' בתי אב: כ- 56,000

תחומי פעילות

 • ניהול, שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכות הניקוז באגן ההיקוות כולו.
 • ביצוע פעולות תחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
 • שיקום חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם - ביצור וייצוב אפיקי זרימה וגדות נחלים- ייצוב צמחיה בנחלים.
 • פעולות לשימור וטיוב קרקע ומניעת סחף משטחים חקלאיים- שיקום והסדרת מעבירי מים / גשרונים.
 • ניקוז תת קרקעי בשטחים חקלאיים להורדת מפלס מי התהום ומליחות הקרקע.
 • הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, שטחים חקלאיים ותשתיות- הקמת מתקני תפיסה למי נגר.
 • ניטור, פיקוח וטיפול בגורמי זיהום בנחלים.
 • שיקום והסדרת מקטעי נחלים ארציים / אזוריים.
 • פיתוח אתרי נוף טבע ותיירות באגני הנחלים ולאורכם לרבות: הסדרת מתקני כניסה של נחלים, פיתוח ושיקום אתרי שהייה וחנייה, שיקום והסדרת דרכי תחזוקה ושירות.
 • הכנת תוכניות פיתוח ארוכות טווח רב גוניות ותוכניות לשיקום והסדרת נחלים ומתקנים.
 • חינוך ילדים, נוער ומבוגרים לערכי טבע וסביבה בנחלים וסביבותיהם.

 

למעבר לדף דוחות פעילות הרשות  - לחץ כאן