נספח לתוכנית סטטוטורית

הנחיות הגשת תוכנית לבדיקה

 

אתה נמצא במסלול נספח ניקוז לתוכנית סטטוטורית.

להלן שלושת המסלולים האפשריים:

1. מסלול בקשה למידע- לבירורים כלליים וקבלת תשובות בלתי רשמיות טרום תכנון למסלול.

2. מסלול היתר בניה- לקבלת התייחסות נדרשת של רשות הניקוז לטובת הגשת בקשה להיתר בניה או תשתית שאינה משנה את פני השטח למסלול.

3. מסלול נספח ניקוז לתוכנית סטטוטורית – לבדיקה וקבלת אישור על נספח ניקוז מרשות הניקוז למסלול