חדשות

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת אלביט (להלן: "החברה") בהסכם שעקרו התקנת מערכות אבטחה אלקטרוניות  באזור נחל קדרון שבתחום העיר ירושלים (בחציית גדר הביטחון - קו התפר) בתמורה המוסכמת בין החברה לבין הרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

 

מצ"ב חוות דעת מהנדס רשות הניקוז הרשות.