חדשות

‏‏‏23 אוגוסט 2017

‏‏‏א' אלול תשע"ז

 

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אקולוג כספק יחיד

 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת אקולוג (להלן: "החברה") בהסכם שעקרו "ביצוע מודלים להערכת סיכון בפשט ההצפה של נחל הערבה – סחף של מוקשי נ"א" בתמורה המוסכמת בין החברה לבין הרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

 

המסמכים מטה:

חוות דעת מהנדס רשות הניקוז הרשות.

מכתב רלפ"ם על ביצוע מודל לסחף מוקשי נ"א ע"י חברת "אקולוג"

 

 

 

בברכה

 

איתי פרימן

מנכ"ל הרשות