חדשות

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת ימה פתרונות הידרומטריים בע"מ (להלן: "החברה") בהסכם שעקרו "תכנון טכני, התקנת מערכות משדרות, אחזקה שוטפת וריכוז נתונים דיגיטלי של מערכות הידרומטריות בנחלים במרחב רשות ניקוז ים המלח." לפי תמורה המוסכמת בין החברה לבין הרשות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

 

 

 

בברכה

 

איתי פרימן

מנכ"ל הרשות