חדשות

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת Sightvision   (להלן: "החברה"). בהסכם שעקרו קבלת שרותי שימוש, הטמעת נתונים במערכת מידע גיאוגרפית ממוחשבת

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הרשות בתוך 14 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה ולהודיע לה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

 

מצ"ב חוות דעת נציג הרשות לעניין זה.

 

בכבוד רב

 

רשות ניקוז ים המלח