חדשות

סגירת מרחב נחל אשלים למטיילים עקב זיהום כבד בנחל

עקב הזיהום הכבד בנחל אשלים כתוצאה מפריצת בריכה תעשייתית של מפעל רותם אמפרט נגב, נסגר מרחב נחל אשלים למטיילים לכל אורכו.  יש להשמע להוראות הפקחים באתרים השונים לאורך הנחל.