מידע וידע

נחלי אכזב בישראל

אוקטובר 2017

הערכות לספיקת מים בנחלי אכזב בישראל - דוח מסכם.

 

  לצפייה במסמך דפדוף

ניקיון נחל זוהר

אוקטובר 2017

איכות והגנת הסביבה. 
  לצפייה במסמך דפדוף

נפחי גאויות

אוקטובר 2017

איפיון הידרומטרי מלא של נפחי הגאיות בנגב לצרכי תכנון ובניה.

 
  לצפייה במסמך דפדוף

ספיקות תכן 2007

אוקטובר 2017

עבודה זו מהווה עדכון של אומדני ספיקות השיא בהסתברויות שונות אשר נקבעו בעבודת משרד לביא-נטיף בשנת 2003 , "סקר אפיקים ברשות ניקוז ים המלח".
הנתונים המובאים בעבודה זו מיועדים לתכנון כללי בלבד ומהווים כלי המאפשר אומדן של ספיקות התכן. בכל תכנון פרטני, על המתכנן לבצע סקר הידרולוגי מפורט עבור אגן ההיקוות הרלוונטי. 
  לצפייה במסמך דפדוף

סקר אקולוגי נחל חווה מזרח ומערב

אוקטובר 2017

הוצאה לאור: מרכז מדע ים המלח והערבה
סקר אקולוגי לאזור ראש נחל חווה שבאזור מצפה רמון. מזרח ומערב לכביש 40.
 
  לצפייה במסמך דפדוף

סקר אקולוגי נחל חסד

אוקטובר 2017

הוצאה לאור: גיא רותם

סקר אקולוגי שבוצע על שטח שיועד לפיתוח נחל חסד. 

  לצפייה במסמך דפדוף