מידע וידע

נחלי אכזב בישראל

אוגוסט 2018

הערכות לספיקת מים בנחלי אכזב בישראל - דוח מסכם.

 

  לצפייה במסמך דפדוף

ניקיון נחל זוהר

אוגוסט 2018

איכות והגנת הסביבה. 
  לצפייה במסמך דפדוף

נפחי גאויות

אוגוסט 2018

איפיון הידרומטרי מלא של נפחי הגאיות בנגב לצרכי תכנון ובניה.

 
  לצפייה במסמך דפדוף

ספיקות תכן 2007

אוגוסט 2018

עבודה זו מהווה עדכון של אומדני ספיקות השיא בהסתברויות שונות אשר נקבעו בעבודת משרד לביא-נטיף בשנת 2003 , "סקר אפיקים ברשות ניקוז ים המלח".
הנתונים המובאים בעבודה זו מיועדים לתכנון כללי בלבד ומהווים כלי המאפשר אומדן של ספיקות התכן. בכל תכנון פרטני, על המתכנן לבצע סקר הידרולוגי מפורט עבור אגן ההיקוות הרלוונטי. 
  לצפייה במסמך דפדוף

סקר אקולוגי נחל חווה מזרח ומערב

אוגוסט 2018

הוצאה לאור: מרכז מדע ים המלח והערבה
סקר אקולוגי לאזור ראש נחל חווה שבאזור מצפה רמון. מזרח ומערב לכביש 40.
 
  לצפייה במסמך דפדוף

סקר אקולוגי נחל חסד

אוגוסט 2018

הוצאה לאור: גיא רותם

סקר אקולוגי שבוצע על שטח שיועד לפיתוח נחל חסד. 

  לצפייה במסמך דפדוף