מידע וידע

סקר אקולוגי נחל קינה

אוגוסט 2018

הוצאה לאור: גיא רותם

סקר אקולוגי לאיזור נחל קינה בערד.

  לצפייה במסמך דפדוף

פינוי גרוטאות מנחל יעלים

אוגוסט 2018

בהמשך למבצע הניקיון בנחל יעלים שהתקיים בתאריך 22 לאפריל במסגרת אירועי כדור הארץ בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה, רשות ניקוז ים המלח, רשות הטבע והגנים וקבוצת הקשר של מדבר יהודה, נערך השבוע מבצע משלים רחב היקף לפינוי חמש גרוטאות רכב ממעמקי ערוץ הנחל אשר היוו מפגע סביבתי ונופי בנחל. 
  לצפייה במסמך דפדוף

שיקום נחלי ערד

אוגוסט 2018

שיקום נחלי ערד
  לצפייה במסמך דפדוף

שירות הידרולוגי - 29.10.04

אוגוסט 2018

גאויות בנגב ובערבה בעקבות
סופה ביום - 29/10/2004

  לצפייה במסמך דפדוף

תחלס-29.10.04

אוגוסט 2018

מזה מספר שנים בנוסף למדידות בתחנות הידרומטריות קבועות של השירות ההידרולוגי ושל התחנה לחקר הסחף מתבצעות ע"י התחנה לחקר הסחף חקירות הידרולוגיות מיוחדות בכל רחבי הארץ. אנו רואים חשיבות רבה בהפצת דוחות אירועי שיטפונות בסמוך ככל הניתן
למועד התרחשותם ונעשה כל מאמץ על מנת להשלים פערים ולעמוד במשימה זו. 
  לצפייה במסמך דפדוף