מידע וידע

DRAINAGE HANDBOOK CULVERT DESIGN

יולי 2018

STATE OF FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
  לצפייה במסמך דפדוף

Hydraulic Design Manual

יולי 2018

Texas department of transportation 
  לצפייה במסמך דפדוף

ייצוב גדות נחלים

יולי 2018

משרד החקלאות - האגף לשימור קרקע וניקוז

  לצפייה במסמך דפדוף