מידע וידע


נחל ערוגות - דוח סופי

דצמבר 2017

הערכת קצב ההתחתרות העתידית של נחל ערוגות כתגובה לירידת מיפלס ים המלח 
  לצפייה במסמך דפדוף

נחלי אכזב בישראל

דצמבר 2017

הערכות לספיקת מים בנחלי אכזב בישראל - דוח מסכם.

 

  לצפייה במסמך דפדוף

נפחי גאויות

דצמבר 2017

איפיון הידרומטרי מלא של נפחי הגאיות בנגב לצרכי תכנון ובניה.

 
  לצפייה במסמך דפדוף

ספיקות תכן 2007

דצמבר 2017

עבודה זו מהווה עדכון של אומדני ספיקות השיא בהסתברויות שונות אשר נקבעו בעבודת משרד לביא-נטיף בשנת 2003 , "סקר אפיקים ברשות ניקוז ים המלח".
הנתונים המובאים בעבודה זו מיועדים לתכנון כללי בלבד ומהווים כלי המאפשר אומדן של ספיקות התכן. בכל תכנון פרטני, על המתכנן לבצע סקר הידרולוגי מפורט עבור אגן ההיקוות הרלוונטי. 
  לצפייה במסמך דפדוף

שירות הידרולוגי - 29.10.04

דצמבר 2017

גאויות בנגב ובערבה בעקבות
סופה ביום - 29/10/2004

  לצפייה במסמך דפדוף

1 2