מכרזים

מכרז פומבי מס' 13-2018 -לביצוע עבודות אחזקה וניקוז ברשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

סיווג הקבלן: ג-1 ענף 200 כבישים, תשתיות ופיתוח וסיווג ב-1 ענף 400 ביוב, ניקוז ומים. | תאריך סיור קבלנים: 19.7.2018, 10:30 | סיור קבלנים: חובה
רשות ניקוז ים המלח ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות אחזקה וניקוז ברשות ניקוז ים המלח ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים לרבות 4 אופציות הקנויות לרשות להארכת ההתקשרות לשנה נוספת בכל פעם, הכל כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך:01.07.2018...

מכרז פומבי מס' 12-2018 לביצוע עבודות תשתית פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

סיווג הקבלן: ג-3 ענף 200 תשתיות ופיתוח ו- ב' 1 ענף 400 ביוב, ניקוז ומים | תאריך סיור קבלנים: 19.7.2018, 9:30 | סיור קבלנים: חובה
רשות ניקוז ים המלח ( להלן : הרשות ) מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תשתיות, פיתוח וניקוז ברשות ניקוז ים המלח ( להלן : העבודות), זאת לתקופה בת 12 חודשים לרבות 2 אופציות הקנויות לרשות להארכת ההתקשרות לשנה נוספת בכל פעם, הכל כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך:01...

מכרז לתפקיד מהנדס רשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

סיווג הקבלן: לא רלוונטי | תאריך סיור קבלנים: לא רלוונטי | סיור קבלנים: לא חובה
לרשות ניקוז ים המלח דרוש\ה מהנדס\ת רשות תיאור התפקיד: תכנון, ניהול וקידום פרויקטים בתחום תשתיות ניקוז ושיקום נחלים בדיקת תכניות ניקוז ותכניות בנין עיר מהיבטי ניהול נגר עבודה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מתכננים וקבלנים ניהול צוותי תכנון ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי פיתוח. ייעוץ מקצועי למנכ"ל...

הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף

תאריך אחרון להגשה: 31.07.2018

תאריך סיור קבלנים: לא רלוונטי | סיור קבלנים: לא חובה
הנדון: הזמנה להירשם במאגר היועצים של רשות ניקוז ים המלח בתחומי הנדסת ניקוז ואדריכלות נוף   רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") מרעננת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים המעוניינים להצטרף למאגר היועצים והמתכננים של הרשות, בהתאם להתמחויות ותתי התמחויות הנדרשים...