מכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח מע"מ כספק יחיד

תאריך אחרון להגשה: 18.12.2015

סיור קבלנים: לא חובה
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ   (להלן: "החברה"). בהסכם שעקרו מימון חלקי של תכנון פרויקט הסדרת גשר בכביש 90  מעל נחל בוקק, המבוצע על ידי החברה. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצ...

דרוש\ה עוזר\ת למהנדס הרשות ומפקח\ת

תאריך אחרון להגשה: 31.12.2016

סיור קבלנים: לא חובה
לרשות ניקוז ים המלח דרוש\ה עוזר\ת למהנדס הרשות ומפקח\ת (שני תפקידים לאותה המשרה).