מכרזים

מכרז לתפקיד מהנדס רשות ניקוז ים המלח

תאריך אחרון להגשה: 28.06.2018

סיווג הקבלן: לא רלוונטי | תאריך סיור קבלנים: לא רלוונטי | סיור קבלנים: לא חובה
לרשות ניקוז ים המלח דרוש\ה מהנדס\ת רשות תיאור התפקיד: תכנון, ניהול וקידום פרויקטים בתחום תשתיות ניקוז ושיקום נחלים בדיקת תכניות ניקוז ותכניות בנין עיר מהיבטי ניהול נגר עבודה מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מתכננים וקבלנים ניהול צוותי תכנון ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי פיתוח. ייעוץ מקצועי למנכ"ל...

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת ימה פתרונות הידרומטריים בע"מ כספק יחיד

תאריך אחרון להגשה: 15.03.2018

סיור קבלנים: לא חובה
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת ימה פתרונות הידרומטריים בע"מ (להלן: "החברה") בהסכם שעקרו "תכנון טכני, התקנת מערכות משדרות, אחזקה שוטפת וריכוז נתונים דיגיטלי של מערכות הידרומטריות בנחלים במרחב רשות ניקוז ים המלח."...

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אקולוג כספק יחיד

תאריך אחרון להגשה: 24.08.2017

סיור קבלנים: חובה
‏‏‏23 אוגוסט 2017 ‏‏‏א' אלול תשע"ז   הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אקולוג כספק יחיד   בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג - 1993, ניתנת בזאת הודעה על כוונת רשות ניקוז ים המלח (להלן: "הרשות") להתקשר עם חברת אקולוג (להלן: "החברה") בהסכם שעקרו "ביצוע מודלים להערכת סיכון בפשט ההצפה של נ...