מינהלת נחלי ערד

מנהלת נחלי ערד ( נחלים: חסד, טביה וקינה )
העיר ערד ממוקמת על רכס כידוד- הרכס הגבוהה ביותר במדבר יהודה. מהעיר יורדים מספר ערוצי זרימה מסדר ראשון המזינים נחלים גדולים וחשובים כגון: נחל צאלים, נחל יעלים, נחל חימר, נחל רחף. 
העיר נמצאת בפיתוח מתמיד, כולל הכשרת שטחים לשכונות חדשות. ניתן לראות כי עד כה הליכי הפיתוח וההכשרה יצרו פגיעה נופית וסביבתית בערוצים מסוימים. בשל כך, יש צורך בתכנון מושכל של אגן הניקוז, שיקום ובטיפול בנחלים אשר זוהמו ונהרסו בעבר.


מטרות שיקום הנחלים:
1.   שמירה על בסיס אגן הניקוז של הנחלים;                                
2.   הגנה על הנחלים במורד בדרכם לים המלח;


עיקרי התכניות:

 • שיקום נופי, הסדרה  וניקוי הנחלים;
 • הסדרת המערכת החינוכית והתיירותית;
 • בניית פרוגרמות רב שנתיות ותכנון מפורט לטיפול בנחלים וחיבורו למערכות תיירות, חינוך וסביבה;
 • רשות הניקוז פועלת לשיקום ופיתוח מספר פרויקטים בנחלים אשר יטופלו בשנה הקרובה בהיבט הביצועי ובהיבט התכנוני. תכנית זו תהפוך לתכנית רב שנתית אשר תטפל במרבית הנחלים היורדים מערד לים המלח.
 • בעבור כל נחל הוכן תיק פרויקט נפרד. 


הנחלים והפרויקטים:
1.   נחל חסד – יוצא מרכס כידוד ומתחבר לנחל צאלים- פרויקט לתכנון - ראה מצגת תכנון - נחל חסד (הוצגה בפני ציבור תושבי ערד).
2.   נחל קינה – יוצא מבקעת ערד ומתחבר לנחל חימר – פרויקט לתכנון - ראה מצגת תכנון - נחל קינה (הוצגה בפני ציבור תושבי ערד).
3.   נחל טביה – יוצא מרכס כידוד וזורם דרום מזרחה לכיוון נחל יעלים - פרויקט לביצוע - ראה קובץ תכנון נחלטביה
4.   תכנית חינוכית - סביבתית לנחלים סובבי ערד - פרויקט לביצוע - ראה קובץ תכנית חינוכית רעיונית לנחלים סובבי ערד - תשע"א  


* נחל קינה הנמצא ברשימה זו אינו יורד מרכס כידוד, אך הוא בבחינת הנחלים המתחילים את דרכם בסמיכות לערד וחוצים את יחידת הנוף מדבר יהודה בדרך לים המלח.
 
מפגשי מינהלת נחלי ערד
לצורך שיקום הנחלים הסובבים את העיר ערד, הוקמה מנהלת יעודית - מנהלת נחלי ערד,  מינהלת זו תתכנס מס' פעמים בשנה, על מנת לעקוב אחת התקדמות הפרויקטים הנ"ל.


מפגש שיתוף ציבור בערד - תכנון נחלים חסד וקינה - 10 באוקטובר 2012:

 • סיכום אירוע שיתוף ציבור בערד.


מפגש מס' 3 - ב- 24/01/2013- מצגות שהוצגו במינהלת:

 • מצגת פרויקטים: נחל טביה, נחל חסד, נחל קינה, תכנית חינוכית ערד, ערוץ 4 הבורות, תכנית אב לנחלי ערד, הכרת אזור ערד כ"מרחב ביוספרי".

מפגש מס' 2 - ב- 14/06/2011 - מצגת שהוצגה במינהלת:

 • מצגת פרויקטים: שיקום נחל טביה, תכנון נחל חסד, תכנון נחל קינה והתכנית החינוכית לשנת תשע"ב.


מפגש מס' 1 - ב- 02/08/2010  - מצגות שהוצגו במינהלת:

 • מצגת פרויקט נחל חסד- לתכנון.
 • מצגת פרויקט נחל קינה- לתכנון.
 • מצגת פרויקט נחל טביה- לביצוע.
 • מצגת פרויקט התכנית החינוכית סביבתית - פרוטוקול מינהלת נחלי ערד מס' 1.


מפגשי ועדת היגוי - פרויקטים לשיקום נחלי ערד:

מפגש מס' 1- התקיים בתאריך 8.12.2011 :

 • מצגת פרוגרמת תכנון נחל חסד - הוצגה ע"י אדר' זיו כהן - חברת מרחבים אדריכלות נוף
 • מצגת פרוגרמת תכנון נחל קינה - הוצגה ע"י אדר' זיו כהן - חברת מרחבים אדריכלות נוף