מינהלת נחלי רמון

מינהלת נחלי מצפה רמון - פרויקט נחל חווה 

נחל חווה הוא אחד מהנחלים המזינים את נחל צין. אגן הניקוז מתחיל להתהוות בסמוך לעיר מצפה רמון, באזור בו התפתח אזור תעשייה והוקמו מפעלים, מחצבות, מרכז טיפול שפכים ובסיס צה"ל. במהלך הזמן, נעלם 'ראש' הנחל מהעין והמרחב הפך ל'חצר אחורית', שם הושלכו באופן פיראטי פסולות מסוגים שונים, נפרצו דרכים ונבנו סוללות עפר. כתוצאה מכך, נהרס מבנה הערוץ, שובשה תבנית הזרימה, זוהמה הקרקע, הדלדלה וירד ערכה. כל זה מתקיים בסמיכות גבוהה לאזור התיירות הראשי של מצפה רמון - שביל ישראל, מצוק המכתש, גן הפסלים, מרכז המבקרים ואזורי אירוח ומלונאות.

 

המפגעים הסביבתיים במרחב הנחל הם:
1.  זיהום ע"י פסולת בניין שנצברה בעבר במקום באופן פיראטי;
2.  גלישות קולחין מאתר מכון הטיהור של מצפה רמון;
 
פרויקט השיקום במקטע העליון של הנחל מחייב תחילה בשיקום פיסי של ניקיון הנחל, שיקום מבנה הערוץ וחידוש הזרימה. כחלק חלק מהשטח המיועד לטיפול, טופל באופן ראשוני ע"י רשות הניקוז ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה בעבר. בוצעה בו בוצע ניקוי ראשוני של פסולת מוצקה ונבנו סכרונים לעצירה של גלישות מים ממכון הטיהור. פרטים על פרויקט לתכנון נחל חווה - ראה קובץ תיק פרויקט המצורף , ראה מצגת תכנון נחל חווה

 

תכנית לחלק הראשון של שיקום הנחל- ניקוי הנחל- הוגשה כמענה לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה - ראה קובץ תיק פרויקט לשיקום מפגעי פסולת בניין במצפה רמון המצורף. 

 

מצפה רמון ממוקם בהר הנגב על שפת מצוק מכתש רמון, ביחידת הנוף מישור הרוחות הנמצאת בשוליו צפוניים של קמר רמון. האזור כולל אתרים רבים בעלי עניין וחשיבות בתחומי המכתש וגם בסביבתו, לדוגמא: שביל הפסלים לאורך שפת המצוק, ואתר המנסרה בתחומי המכתש.

 

מעלה נחל חווה מתחיל באזור התעשיה במצפה רמון, ונמצא במרחק של כ- 500 מ' משפת המצוק. בתחילתו, מאפייני הנחל הינם ערוץ רדוד ורחב, והנוף הטבעי במקטע זה מוגבל לגבעות מתונות מצפון. לאחר כק"מ, הנחל הופך מעט יותר צר, והגבעות סביבו גבוהות ותלולות יותר. בגבעות אלו, מדרגות סלע אשר יוצרות נישות אקולוגיות, משטחי סלע וצומח טבעי. שכבות הסלע שנחשפות באזור הם של סלעי משקע (בעיקר גיר ודולומיט) מתקופת הקנומן (לפני כ-100 מליון שנה). מקטע זה של הנחל מכיל כיום את מירב ערכי הטבע והנוף הטבעיים.  
 
כינוס מנהלת נחלי מצפה רמון
לצורך שיקום נחל חווה, הוקמה מנהלת יעודית - מנהלת נחלי מצפה רמון, בראשות ראש המועצה המקומית - הגב' פלורה שושן.
מנהלת זו תתכנס כ- 2-3 פעמים בשנה, על מנת לעקוב אחת התקדמות הפרויקט הנ"ל.

 

מפגש מס' 1 - ב- 02/08/2010  - מצגות שהוצגו במינהלת:

  • פרוטוקול המנהלת.
  • מצגות שהוצגו במנהלת נחלי מצפה רמון.

 

מפגש מס' 2 - ב- 14/06/2011 - מצגת שהוצגה במינהלת :

  • מצגת פרויקט תכנון נחל חווה 


מפגש מס' 3 - ב- 24/1/2013- מצגת שהוצגה במינהלת :

  • מצגת פרויקטים במצפה רמון 

 

מפגש ועדת היגוי - פרויקטים לשיקום נחל חווה:

מפגש מס' 1- התקיים בתאריך 8.12.2011 :

  • מצגת פרוגרמת תכנון נחל חווה - הוצגה ע"י אדר' זיו כהן - חברת מרחבים אדריכלות נוף