מפעל ניקוז נחל בוקק

סטטוס

מתוכנן

מפעל ניקוז נחל בוקק

מיקום: נחל בוקק, בקטע שבין כביש מס' 90 לים המלח (בריכה מס' 5 של מפעלי ים המלח)
שנת הכרזה: 2003
שנת ביצוע: 2004

תאור הפרויקט
נחל בוקק חוצה את אתר מלונות עין בוקק בין המלונות "הוד" ו "עין בוקק" בדרום ומלון "מרידיאן" בצפון.
מפעל ניקוז נחל בוקק, נועד להגן על מלונות עין בוקק מפני הצפה באירועים נדירים וכן לאפשר תנועה מתמדת על ציר המלונות התחתון בזמן שיטפון בנחל בוקק.

במקביל, נבנה גשר ע"י החברה לפיתוח חוף ים המלח.
ספיקת התכן של ההסדרה הנוכחית: 180 מ"ק/שנייה והיא נקבעה להסתברות של 1:50 שנה, לפי ההנחיות שהיו תקפות בשנת 2003.


בעיות מיוחדות
1. בשנת 2006 פורסמה תמ"א 34-ב'-3 לניהול נגר עילי, הדורשת תכנון להסתברות של 1:100 שנים לפחות, במקומות בהם יש סכנה לחיי אדם. הסתברות זו, בנחל בוקק, פירושה תכנון לספיקה של לפחות 400 מ"ק/שנייה, שאינה אפשרית במתקנים הקיימים (חתך התעלה ושני הגשרים – בכביש 90 ובכביש המלונות).
2. עליית מפלס בריכה מס' 5 ב- 20 ס"מ בשנה, ועבודות הגנת החופים הנובעות ממצב זה, יוצרות מצב שבו מתחם מלונות ים המלח הוא אגן ללא מוצא ניקוז לים – "אמבטיה". כל גלישה של נחל בוקק, דרומה לכיוון מלון "הוד" תמלא את האמבטיה ללא יכולת לרוקנה בגרביטציה לים.


פתרונות מתוכננים
רשות הניקוז מובילה כעת, תכנון שמטרתו לפתור את בעיית נחל בוקק ע"י טיפול במעלה האגן. הפתרונות הנבחנים הם בין היתר:
- מאגר לויסות ספיקת השיא.
- הטיית כחצי מאגן ההיקוות של נחל בוקק לאגן נחל זהר בנקודה המאפשרת זאת מבחינת הטופוגרפיה.
- תעלת הטיה לחלק מספיקת הנחל, לאורך כביש 90 צפונה.

תמונות

מיקום הפרויקט