מפעל ניקוז נחל דוד

סטטוס

מתוכנן

בקטע שבין מבואת הכניסה לשמורת נחל דוד לבין שפך הנחל לים המלח  נחל דוד מנקז כ-17 קמ"ר מערבית לכביש 90 , אורך האפיק הינו כ-4 ק"מ המתנקז לים המלח באזור עין-גדי , סמוך לבית הספר שדה.

בנקודת הניקוז לים המלח, מתרחשת התחתרות לאחור של הנחל , עקב ירידת המפלס פני המים השנתי בקצב של 1-1.2 מטר לשנה דבר שגורם לנזקים באזור מניפת הסחף.

ספיקת התכן המשוערת להסדרה הינה כ-380 מ"ק לשנייה.

מטרת מפעל הניקוז:

  • מבואת הכניסה לשמורת נחל דוד – סכנת הצפה של מבנה המבואה בהסתברות הקטנה מ- 1%.
  • חציית כביש 90 הנוכחי – תכנון מעבר הנחל את הכביש באירועי שיטפונות.
  • מעקף כביש 90 המתוכנן – חברת "נתיבי ישראל" מתכננת מעקף עקב בעיית הבולענים. במסגרת מעקף זה יבוצעו שני מעגלי תנועה בתוך פשט ההצפה של נחל דוד.
  • התחתרות מפל בתחתית הנחל בעקבות ירידת מפלס ים המלח – המשך ירידת מפלס ים המלח מחייב התערבות מיידית לצורך ההגנה על התשתיות שבמעלה. הכביש נמצא בסכנת התמוטטות מיידית עקב התחתרות הנחל במורד.
 

תמונות