מפעל ניקוז נחל ערבה-דרך השלום

סטטוס

מתוכנן

נחל ערבה מנקז כ-9,000 קמ"ר דרומית לים המלח, אורך האפיק המשוער של הנחל הינו כ- 200 ק"מ , הנחל מתחיל בסיני בדרום ומסתיים בשפך לים המלח בצפון.

באזור אפיק הנחל ופשט ההצפה שלו, מתקיימת כיום חקלאות ענפה בין כיכר סדום למושב עידן.

חקלאות זו נמצאת בסכנת הצפה בזמן שיטפון מסיבי של הנחל.

ספיקת התכן המשוערת להסדרה הינה כ-800 מ"ק לשנייה.

 

מטרת מפעל הניקוז:

  • הגנה על שני מקטעים של שטחים חקלאיים בנחל ערבה

 

  • מיסוד המאגרים הקיימים והכנסתם לתוך מפעל ניקוז מוכרז.

 

  • בחינה מחדש של התפעול ומצבם של מאגר נאות תמרים ומאגר עידן. יש לבדוק את תרומתם כמרסני שיטפונות, את הצורך בניקוי סחף תקופתי, את עמידות המאגרים כנגד פריצה שיטפונית ובחינת שימושים נוספים למאגרים כגון אספקת מים לחקלאות וכד'.

 

  • סלילת דרך חקלאית, תיירותית וביטחונית בתוואי הנחל, אשר תהיה מתוכננת כך שתוכל לשרת כציר תעבורה ברוב ימי השנה ובמינימום תחזוקה.