מפעל ניקוז נחל ערוגות

סטטוס

מתוכנן

מיקום: נחל ערוגות, בקטע שבין הכניסה לשמורת הטבע לים המלח.
שנת הכרזה: 2008
שנת ביצוע: 2009
הפרויקט בוצע בשיתוף עם החברה הלאומית לדרכים, כאשר רשות הניקוז ביצעה את הסדרת הנחל במקביל לבניית הגשר ע"י מ.ע.צ.


תאור הפרויקט
נחל ערוגות מנקז כ- 235 קמ"ר ממערב לכביש מס' 90, העובר לכל אורך החוף המערבי של ים המלח.אור ך האפיק המרכזי של נחל ערוגות כ- 35 ק"מ, החל מאזור הרי יהודה, בין בית לחם לחברון במערב, ועד לים המלח במזרח.
במשך השנים, הנחל בנה מניפת סחף בין קירות המצוקים בקרבת ים המלח. השיטפונות מביאים מדי שנה, מותנה בזרימות, סחף למניפה זו. שטפונות נוספים מעבירים סחף זה קדימה אל תוך ים המלח.
עקב הירידה של מפלס פני המים ב 1.2-1.0 מ'/שנה נוצר בסיס ניקוז חדש מדי שנה, הגורר אחריו חתירה לאחור של הנחל, תוך כדי הרס התשתיות שהוקמו בעבר
ספיקת התכן של ההסדרה הנוכחית: 700 מ"ק/שנייה והיא נקבעה להסתברות של 1:50 שנה. הבלט (מקדם הביטחון) מאפשר הולכת ספיקה של 900 מ"ק/שנייה שהיא קרובה להסתברות של 1:100 שנים.


מטרות מפעל הניקוז
א. הגנה על גשר מעצ (אשר יוקם על כביש מס' 90 במקביל לביצוע הסדרת הנחל) מפני תופעת החתירה לאחור של הנחל, ואשר מאיימת על בסיס הגשר.
ב. הגנה על גשר מעצ מפני בולדרים גדולי מימדים המסכנים את הגשר ועלולים לסתום אותו בעת זרימה.
ג. הגנה על דפנות הנחל בשפך לים המלח מפני ארוזיה ובכך הגנה על חניון עין גדי.
ד. הגנה על מצוקי עין גדי בפני התמוטטויות כתוצאה מארוזיה של רגלי המצוק בזמן זרימה.


תמונות