מצוק שדה בוקר בנחל צין

סטטוס

מתוכנן


עקבות גשמים שירדו באזור שדה בוקר בתחילת 2010 (מעל 80 מ"מ באירוע בודד), נגרמו נזקים לאורך המצוק, בסמוך למדרשת שדה בוקר ובסמוך לקבר בן גוריון. הנזקים כוללים גריפה של קרקע מהמדרון, שקיעות בסמוך לראש המצון וסכנה לגלישת קרקע עתידית אשר מעמידה בסכנה את המבנים הקיימים (טיילת) ואת המשך הפיתוח המתוכנן. 
בעקבות פניית מנכ"ל מדרשת שדה בוקר ומהנדס מ.א רמת נגב, לרשות הניקוז, הוחל בגיבוש צוות תכנון הכולל: יועץ ניקוז, יועץ קרקע, אדריכל נוף ואקולוג. 

מטרות הפרויקט

ייצוב המדרון הקיים, תוך התחשבות בכוחות הטבע ותכנון אמצעי הגנה שיצמצמו נזקים בעתיד וימנעו התקדמות של ראשי ערוצים לעבר מבני השכונה הקיימת. המשך תכנון טיילת נופית לאורך המצוק.

שותפים לתכנון ולביצוע

  • רשות ניקוז ים המלח
  • מ.א. רמת נגב
  • רשות הטבע והגנים הלאומיים
  • משרד התיירות
  • קק"ל

תמונות