ביצוע מפעל ניקוז נחל אמציה

סטטוס

מתוכנן

רשות ניקוז ים המלח פועלת למניעת נזקי שטפונות למושב עין תמר שבכיכר סדום - ים המלח, על ידי ביצוע "מפעל ניקוז" אמציה. בהתאם לתכנית מאושרת, פועלת רשות הניקוז להרחבת ערוץ הנחל ולדיפונו באבן למניעת נזקי התחתרות וסחף גדות הנחל.


תמונות