חוות בודדים באזור מצפה רמון ורמת נגב

סטטוס

בביצוע

מיקום: חוות בודדים באזור מצפה רמון
שנת ביצוע: 2003 – 2004

תאור הפרויקט
בסוף שנות ה- 90 בעידוד הממשלה, הוקמו חוות חקלאיות באזור מצפה רמון ורמת הנגב.
רשות הניקוז, בשיתוף משרד החקלאות פעלו להסדרת הניקוז בשטחי החקלאות, בכדי לאפשר גידולים חקלאיים בתוך ערוצי הנחלים.
ערוצי הנחלים בכל האזור היו אזורים חקלאיים בתקופה הנבטית, והשטח כולו מרושת בטרסות עתיקות.
הסדרת הניקוז בשדות החקלאיים בוצעה בתאום עם רשות העתיקות בהסתמכות על שיקום של טרסות עתיקות.

שיטת הביצוע
שיקום טרסות בעבודה ידנית ותוך הסתמכות על חומרים מקומיים, ע"י אנשי שימור של רשות העתיקות, והכשרת קרקע ע"י כלים מכניים של רשות הניקוז. 


תמונות