מאגר נאות תמרים

סטטוס

הסתיים

מאגר נאות תמרים
מיקום: נחל ערבה, כ- 5 ק"מ דרומית למושב נאות הכיכר
נפח אגירה: כ- 1.8 מלמ"ק
שנת ביצוע: 1998
המבצע: קק"ל

 

תאור הפרויקט
מאגר נאות תמרים הוא האחרון בשרשרת מאגרי צד שהוקמו בנחל ערבה, במטרה לתפוס מי שיטפונות בנחל ערבה למטרות של החדרה למי תהום והשקיה ישירה.
מטרה נוספת היא שיכוך עוצמת השיטפונות בנחל ערבה ע"י אגירת חלק מנפח הזרימה וויסות ספיקת השיא ע"י השהייה בשרשרת המאגרים.
המאגר בוצע, כמאגר צד, המאפשר קליטה של כל המים הזורמים בנחל עידן וחלק מהזרימה בנחל ערבה.
כיום משמשים המים שנתפסים במאגר להחדרה למי תהום בלבד. בעתיד יש תוכניות להשתמש במאגר כחלק ממערך אספקת מי החקלאות למושבי כיכר סדום.


תמונות