מחקר זרימות, סחף ואיכות מי שטפונות בנחלי ים המלח

סטטוס

מתוכנן

מחקר של זרימות, סחף ואיכות מי שיטפונות מתבצע ע"י קבוצת המחקר GeoFluv  בהדרכתו של פרופ' יונתן לרון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר מתמקד בשאלות מהותיות של תהליכי הסעת סחף בנחלים שכמויות הרחופת (סחף דק גרגר) וגרופת (חול וחלוקים) בהם גבוהות מאד וגורמות לסתימה של מאגרי מים, להתחתרות והשקעה בנחלים, ולתנועתם הטבעית של נחלים במרחב, שכן הם אינם קבועים במיקום אחד בנוף של מניפות סחף. פני השטח של נחלים במדבריות חסרי שריון שונים מאלה באזורים לחים בשל ערכים גבוהים של ריכוז וכמות הרחופת שבהם.

 לראשונה בעולם נוטרו באופן מתמשך ואוטומטי ספיקות גרופת בנחלים (רחף וקנאים) באזור צחיח קיצון.

מחקרים מבוססים סורק לייזר קרקעי מוכיחים את קיומם של הבדלים אלו, אשר מסבירים  את הפעילות הגבוהה של העברת גרופת בשיטפונות קצרים וכן את המילוי של בורות חתירה במפגש נחלים. קצב ואופי ההתחתרות של נחלים עקב נסיגת מפלס ים המלח תועד והוסבר בהדגמת ואדיות בכל המרחב המערבי של חוף ים המלח.

ספיקות המים בנחלי מדבר אינן קבועות, משום שמפלס המים משתנה מהר ומפני שאירועי הזרימה לעיתים מתרחשים ללא יכולת חיזוי מדוייקת. יתרה מכך, משכן הקצר אינו מאפשר שימוש במכשור סטנדרטי.

קבוצת המחקר יישמה מדידה של מהירות פני מים במד-רדאר המאפשר קביעה של מהירות המים הממוצעת בחישה מקרוב וללא מגע, שיטה המאפשרת קביעת ספיקות מים גם באזורים אלה. בנוסף, מחקרי הקבוצה כוללים   ניטור אוטומטי של כמות המים, כפי שהיא נמדדת בכל התחנות ההידרומטריות בארץ, ואף את איכות המים, שנקבעת גם על פי חיישנים (מוליכות חשמלית, טמפרטורה ועכירות) ובמיוחד באמצעות דגימת מים אוטומטית בעת התרחשות של שיטפונות. דגימות המים עוברות אנליזות כימיות מקיפות לקביעת המומסים באזורים טבעיים וכן בנחלים מופרים. המכשור הדיגיטלי שמשמש למחקרים אלו מאפשר תקשורת סלולרית להתרעה בפני שיטפונות. בקרוב יותקנו תחנות בתוך אגני הניקוז וכן מצלמות וידיאו להעברת התרחשות שיטפונית לציבור הרחב ובזמן אמת.


תמונות