נחל אמציהו

סטטוס

מתוכנן
 

קטע הנחל המיועד להסדרה: 

אזור שפך נחל אמציהו לכיכר סדום, בסמוך למושב עין תמר. 
בקטע זה של הנחל, מצטרפות יחדיו שתי בעיות, האחת הנדסית-ניקוזית והשנייה סביבתית-חברתית:
מבחינה הנדסית, קטע זה של הנחל חוצה את כביש הגישה היחידי לישובים עין תמר ונאות הכיכר וגורם לניתוקם בזמן שיטפון. כמו כן, קיימת סבירות להצפת מקום מגורי העובדים הזרים הסמוך לערוץ הזרימה . 
מבחינה חברתית-סביבתית, מגורי העובדים הזרים הממוקמים בערוץ הנחל מהווים מטרד סביבתי .

התוכנית מטפלת בכמה נושאים עיקריים: 

שיקום מראה הנחל לאחר ההסדרה ההנדסית המתוכננת ובהנחה שמגורי העובדים הזרים יועתקו מהאתר. 
הפיכת האתר לפארק תיירותי הכולל מאגר נוי, צמחייה, שבילים, מתקנים וכו'. 
הגנה על מושב עין תמר מפני הצפה אפשרית מכיוון נחל אמציהו. 
פתרון לבעיית הצפת שטחים המיועדים לפיתוח עתידי. 


תמונות