פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות

סטטוס

הסתיים

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז, מבוצעים באופן שוטף פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות. הרשות מבצעת פעולות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית ובין היתר: שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם, תיקון סוללות, תחזוקת מאגרי מים, תיקון התחתרויות ועוד.