פרויקט שיקום ופיתוח נחל חסד - ערד

פרויקטים לתיקון נזקי שיטפונות

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז, מבוצעים באופן שוטף פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות. הרשות מבצעת פעולות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית ובין היתר: שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם, תיקון סוללות, תחזוקת מאגרי מים, תיקון התחתרויות ועוד.

פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז, מבוצעים באופן שוטף פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות. הרשות מבצעת פעולות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית ובין היתר: שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם, תיקון סוללות, תחזוקת מאגרי מים, תיקון התחתרויות ועוד.