תוכנית חינוכית סביבתית לנחלי ערד וסובביה

סטטוס

בביצוע

ערד'ניק שומר נחל

התכנית החינוכית סביבתית לנחלי ערד וסובביה היא פרויקט חינוכי- סביבתי "ערד'ניק שומר נחל" ו"ערד'ניק חוקר נחל", המתקיים מידי שנה משנת 2010 (תשע"א) בכלל גני חובה ובתי הספר בערד. בתוכנית משתתפים כ- 2,300 ילדי ערד מגיל גן חובה עד כיתה יב' מכלל הגנים ובתי הספר בעיר.

 

במסגרת התכנית החינוכית לנחלי ערד וסובביה- "ערד'ניק שומר נחל", בכל שנת לימוד, מקבל כל תלמיד כשני סיורים לשני נחלים שונים המותאמים לשכבת גילו ומפגש לימודי נוסף בכיתות. לכל תלמיד- כל סיור שונה מקודמו ובמהלך 10 שנים יזכה תלמיד לסייר ב- 20 נחלים שונים. הסיורים מתקיימים בין היתר בנחלים: נחל טביה, נחל כידוד, נחל חסד, ערוץ ארבע הבורות, עין בוקק, תל ערד, נחל זוהר, נחל פראים, נחל מצדה, נחל דוד, נחל יעלים, רום יזרח, נחלי אמציה ועוד.

לתכנית הוכנו מערכי לימוד מיוחדים, המועברים באמצעות מדריכים ייעודיים המוכשרים ע"י רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, במיוחד לתכנית זו מידי שנה.

לפני כל סיור עוברים התלמידים שיעור הכנה בכיתות על התכנים שאליהם הם עשויים להיחשף בשטח. השיעור מודרך בצורה חווייתית ומותאם לשכבת גיל התלמיד.

התכנים מועברים לתלמידים נוגעים לנושאים: גיאוגרפיה, תצורות נוף, נחלים והיווצרותם, בעלי חיים וצמחייה במדבר, האדם במדבר, היסטוריה, מורשת וארכיאולוגיה, שמירת טבע וסביבה ועוד. 

 

במהלך הסיורים התלמידים נחשפים בשטח לנופים וחוויות חושיות, לתצורות נוף ובתי הגידול שונים, לצמחיה ובעלי החיים שבנחלים. הם מתנסים בפעילויות שונות בשטח כגון: חפירות ארכיאולוגיות, עקירת מינים פולשים, טיפוס ועוד. הם עוברים סדנאות בשטח כגון: ציור ותיעוד נוף, הפקת צמחי מרפא ובושם, מחזאות להמחשת היסטוריה ומורשת, צפרות  ועוד. 

 

המטרה העיקרית של תכנית הסיורים הינה העשרה וחשיפת הילדים לתכנים נוספים על אלו הנלמדים בבתי הספר, בעיקר על ערכי הטבע הסובב אותם, הנופים המרהיבים של נחלי מדבר יהודה המאפיינים את העיר ערד. וזאת לטובת העלאת ערכה וייחודיותה של העיר ערד בעיני תלמידיה ותושביה. במהלך השנים שבה מופעלת התכנית, ניכר כי התכנית הביאה לשינויים נוספים חיוביים, בין היתר גם חברתיים:

  • יציאה ולימודים בשטח הביאה משב רוח רענן ויצירת עניין בלימודי טבע וסביבה בקרב התלמידים.
  • יציאה ועבודה קבוצתית בשטח הביאה לחיזוק הקשרים וגיבוש חברתי של הקבוצות.
  • העובדה שכלל ילדי העיר יוצאים לפעילות משותפת, יצרה שיח ומכנה משותף תרבותי לכלל ילדי ערד.
  • היכרות מעמיקה ואינטנסיבית של הילדים עם השטח הביאה לגילויי עניין של הילדים בנושאים שנוגעים לטבע, לבע"ח ולצמחייה.
  • היכרות השטח והעניין שמגלים הילדים, מועבר הלאה למשפחותיהם, להורים ולאחים, מה שמביא לעלייה בקרב המשפחות המטיילות בנחלים בשעות הפנאי, ובסופו של דבר להגברת השיח וגילויי העניין הקהילתי בשמירת הטבע והנחלים. 
  • היכרות עם מקצועות: הידרולוגיה, אקולוגיה, סביבה, ארכיאולוגיה ועוד, הביאו להתעניינות ועניין בידע מעמיק בנושאי הלימוד הרלוונטיים.

 

"ערד'ניק חוקר נחל"- משנת 2013 התווספו לתוכנית גם תלמידים מגיל בי"ס תיכון. בעזרת שיתוף פעולה עם "קמפוס ירוק" של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, זוכים תלמידים מצטיינים נבחרים מכיתות יא'-יב', להנחיה אישית על ידי חוקרים אקדמאים מהאוניברסיטה, בעבודות גמר (המהוות 5 יחידות בבגרות) במגוון מקצועות טבע וסביבה לפי בחירת התלמיד.

 

בזכות תוכנית זו, זוכים כלל תלמידי ערד להסברה וחינוך סביבתי בנחלי ערד וסובביה, בנוסף לתכנית הלימוד של משרד החינוך. "רשות ניקוז ונחלים ים המלח" בשיתוף "עיריית ערד", "רשות הטבע והגנים" ו"המשרד להגנת הסביבה", פועלים יחד בשיתוף פעולה פורה ומוצלח במיוחד, על תכנית סיורים- חינוכית סביבתית לנחלי ערד וסובביה.


תמונות

מיקום הפרויקט