תכנית האב לצין

אגן נחל צין הינו אגן היקוות  גדול מרכזי ומשמעותי בנגב. לאורכו של האגן ערכי טבע ונוף חשובים לצד תשתיות ארציות ומקומיות. מוקדי פיתוח בעלי חשיבות כלכלית אזורית ולאומית. לאורך השנים הוכנו תכניות ונערכו סקרים בחלקים נפרדים של אגן הצין.

אף על פי כן, עד כה לא גובש מסמך המציג  הערכה כוללת בראייה אגנית של אגן זה.

לאור זאת, רשות הניקוז ים המלח החלה בשלב א' של תכנית האב בו נסקר ומנותח המצב הקיים באגן נחל צין לפי תחומים שונים וכן, מוצפים פערי מידע ותכנון בהשוואה לאגנים אחרים. 

 

 

מטרות תכנית האב לאגן נחל הצין:

  • הובלה לתכנית מוסכמת שמוליכה לניהול אינטגרטיבי המערב את הגופים הפועלים במרחב.
  • הצעת כלים להתמודד עם סוגיות, אתגרים ונושאים שיעלו במהלך העבודה והגדרת סדרי עדיפויות;.
  • הגדרת לוחות זמנים ותכנית עבודה לכלים שיבחרו.

 

תמונות