פרויקטים נבחרים

תוכנית חינוכית סביבתית לנחלי ערד וסובביה

ערד'ניק שומר נחל התכנית החינוכית סביבתית לנחלי ערד וסובביה היא פרויקט חינוכי- סביבתי "ערד'ניק שומר נחל" ו"ערד'ניק חוקר נחל", המתקיים מידי שנה משנת 2010 (תשע"א) בכלל גני חובה ובתי הספר בערד. בתוכנית משתתפים כ- 2,300 ילדי ערד מגיל גן חובה עד כיתה יב' מכלל הגנים ובתי הספר בעיר.   במסגרת התכנית החינוכית לנחלי ע...

תוכנית חינוך סביבתי לנחלי רמון והסביבה

התכנית החינוכית סביבתית לנחלי רמון והסביבה היא פרויקט חינוכי- סביבתי, המתקיים מידי שנה משנת 2011 (תשע"ב) בכלל בתי הספר במצפה רמון. בתוכנית משתתפים כ- 1,100 ילדי מצפה רמון מכיתות א' עד כיתה יב' מכלל בתי הספר ביישוב.  במסגרת התכנית החינוכית, בכל שנת לימוד, מקבל כל תלמיד כשני סיורים לשני נחלים שונים המותאמים לשכבת...

שיקום אגן נחל קדרון

  רקע    ראשיתה של ירושלים במעיין השילוח, מקור המים העיקרי בנחל הקדרון. דברי ימיה שזורים בנחל, החל בהישענותה על מימי השילוח, כיבוש העיר על ידי דוד – הקשור במעין, חציבת נקבת השילוח, ושלל המאורעות הקשורים בנחל.  במקום ראשיתה של העיר, נמצא גם אחד משדות הקברים הידועים בעולם, עמק יהושפט, בו על פי האמונה תחל תח...

פרויקטים לתיקון נזקי שיטפונות

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז, מבוצעים באופן שוטף פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות. הרשות מבצעת פעולות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית ובין היתר: שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם, תיקון סוללות, תחזוקת מאגרי מים, תיקון התחתרויות ועוד.

פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז, מבוצעים באופן שוטף פרויקטים לתיקון נזקי שטפונות. הרשות מבצעת פעולות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית ובין היתר: שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר וניצולם, תיקון סוללות, תחזוקת מאגרי מים, תיקון התחתרויות ועוד.

פיתוח שטחים חקלאיים בכיכר סדום

  שטחי החקלאות המיועדים לפיתוח עתידי בכיכר סדום מוגבלים ע"י מס' גורמים המקשים על המשך ההתיישבות החקלאית בכיכר:  מצד אחד, רצון החקלאים הוא לקבל כמה שיותר שטחים לחקלאות.  מצד שני – שטחי החקלאות נמצאים בתחום האדמות החכורות של מפעלי ים המלח ובתחום פשט ההצפה בזמן גלישה ממאגר צין.  מצד שלישי – רשות הטבע והגנים מעונ...