פרויקטים נבחרים

מחקר זרימות, סחף ואיכות מי שטפונות בנחלי ים המלח

מחקר של זרימות, סחף ואיכות מי שיטפונות מתבצע ע"י קבוצת המחקר GeoFluv  בהדרכתו של פרופ' יונתן לרון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר מתמקד בשאלות מהותיות של תהליכי הסעת סחף בנחלים שכמויות הרחופת (סחף דק גרגר) וגרופת (חול וחלוקים) בהם גבוהות מאד וגורמות לסתימה של מאגרי מים, להתחתרות והשקעה בנחלים, ולתנועתם הטבעית ש...